#7 en de Haudenosaunee Seven Generations filosofie

dinsdag 24 december 2019

Voor het project Seven Generations trok ik enkele weken door de Amerikaanse en Canadese reservaten van de Haudenosaunee voor de totstandkoming van een tentoonstelling en audiovisueel document. #7 is een maatschappelijk project dat gaat over de manier van 'zien' en de wereld beschouwen zoals de Haudenosaunee, de Native Americans dat doen. De Irokezen, Iroquois of Haudenosaunee vormen een confederatie van vijf en later zes taalkundig en etnisch aan elkaar verwante volken in Noord-Amerika. In dit verband worden ze ook "The Six Nations" genoemd. De Iroquois noemen zichzelf gezamenlijk Haudenosaunee, letterlijk vertaald, "volk van het langhuis".

"Bij al ons overleg moeten wij ons wel bewust zijn van de gevolgen van onze beslissingen voor de volgende 7 generaties". Dit komt er op neer dat de huidige wereldpolitiek verkrampt is in korte termijn denken. De visie van de Haudenosaunee is dat wij de wereld slechts in bruikleen hebben en dat bij iedere politieke en maatschappelijk beslissing in ogenschouw moet worden genomen wat dit betekent voor onze kinderen de komende zeven generaties. Lees verder op deze pagina: Seven Generations